U, de petitionaris
23319492 1658989194153058 6263547221057388688 n

Naleving VN-Kinderrechtenverdrag binnen het Nederlandse schoolsysteem

13 ondertekeningen

In Nederland is de prestatiedruk onder leerlingen groot. Jongeren zijn overbelast en gestrest. Ze moeten scoren en perfect zijn, en hebben nauwelijks tijd voor ontspanning. Veel maatregelen op school dienen het systeem, niet het kind. Dit is in strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag.

Petitie

Wij

Volwassenen en kinderen die veranderingen willen in het Nederlandse onderwijssysteem

 

constateren

-Dat het Nederlandse schoolsysteem leidt tot demotivatie, psychische klachten en schooluitval. -Dat het Nederlandse schoolsysteem de rechten van het kind vastgelegd in het VN-Kinderrechtenverdrag schendt, zoals in artikel 3, 12-1, 16, 19, 29-1a en 31. -Dat Nederlandse kinderen hun rechten niet kennen, terwijl de overheid de plicht heeft kinderen te wijzen op eerbiediging van de rechten van de mens (Kinderrechtenverdrag, artikel 29-1b).

 

en verzoeken

  1. Het Nederlandse schoolsysteem te veranderen en in overeenstemming te brengen met het Kinderrechtenverdrag. Zodat kinderen zich kunnen ontwikkelen op een manier die past bij hun leeftijd, persoonlijkheid en toekomstplannen. Zodat kinderen voldoende keuzevrijheid en vrije tijd om te spelen en ontspannen hebben en hun privacy wordt gerespecteerd.
  2. Kinderen op de hoogte te brengen van hun rechten.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Nederlands schoolsysteem schendt de rechten van het kind.

In ons land gaan ontelbaar veel kinderen elke dag met veel weerzin naar school. De werk- en prestatiedruk is groot en elke dag is voor veel van hen een kwelling.

+Lees meer...

Veel jongeren kampen met ernstige psychische klachten: een continu gevoel van overbelasting, stress, burn-out en depressie.

Zouden zij, net als de leraren, ook niet moeten staken? Leraren zijn (...) lees verder

11-12-2017